سه‌شنبه, ژوئن 18, 2024
مقالات

بیانیه مرکزامیرانتظام درباره شکایت فرزندان او

بیانیه شماره 1
هموطنان عزیز
به دنبال صدوررای یک دادگاه فدرال درآمریکا مبنی برپرداخت غرامتی نوزده ونیم میلیون دلاری به فرزندان شادروان
عباس امیرانتظام، هیات موسس مرکزآن قهرمان ملی خود را موظف می داند تا موارد ذیل را به اطلاع مردم شریف
ودوستداران آن رادمرد برساند:
1. اگرچه امیرانتظام درچهاردهه دوم زندگی مبارزه دراسارت وزندان همواره خواهان دادخواهی برای اثبات بی
گناهی خود دردادگاهی صالح وبی طرف بود، اما هرگزحاضرنبود حتی برای یک روزسلول انفرادی، بالاترین
بهای مادی را به عنوان غرامت پذیرا باشد. حتی درموارد متعددی برخی مقامات امنیتی ومسئولین مرتبط با پرونده
اش دردیدارهایی که درسال های آزادی موقت با اوداشتند، به او پیشنهاد کمک های مالی بزرگ نمودند تا با توجه
به نبوغ علمی واقتصادی اش بتواند شرکت های را تاسیس نموده وبه فعالیت ها ی اقتصادی بپردازد. اما
درهربارپاسخ اومنفی بود واینکه تا لحظه مرگ برپیمان های ملی و مبارزاتی خود خواهد ماند. همین گونه هم شد
وامیرانتظام باج یا بهانه ای را نپذیرفت. به همین سبب وبا توجه به مخالفت مشترک اووهمسروفادارش الهه
امیرانتظام، فرزندان آن قهرمان ملی تا زمان حیات اواقدامی درراستای دریافت خسارت مادی ننمودند وتنها درتیرماه
98دراولین سالگرد درگذشت او، شکایت فوق را مطرح نمودند.


2. چنانچه هدف خانواده ازطرح این دعوی به زعم وکیل پرونده صرفأ آن بوده است که حقانیت امیرانتظام را درتاریخ
به ثبت رسانند، شایسته است که فرزندان اوازدریافت وجه غرامت مالی چشم پوشی کرده، این مهم را رسما ازدادگاه
مربوطه درخواست نمایند.


3. ازآنجائی که همسرماندلای میهن، الهه امیرانتظام که تنها همراه وهمدم اوتا آخرین دقایق زندگی بود،هیچگونه
ارتباطی به شکایت مزبورندارد وحتی مخالف جدی طرح ابعاد اقتصادی این دعوی دردادگاه بوده است، توجه مردم
عزیزایران را به این امرجلب می نماید که منظورازخانواده درحکم دادگاه صرفأ فرزندان امیرانتظام می باشد.


4. چون یکی ازآرزوهای امیرانتظام درزندگی اش این بود که با تاسیس بنیادی به جوانان مستعد فاقد امکانات مالی
کمک نماید تا بتوانند تحصیلات خود را تا مدارج عالی ادامه دهند. کمترین توقع این مرکزآن است که فرزندان
امیرانتظام درصورت دریافت غرامت مالی، بخش قابل توجهی ازوجه مربوطه را به تشکیل موسسه مورد آرزوی
پدرشان وهمچنین تاسیس مدارسی دراستان های محروم ایران اختصاص دهند تا یاد امیرانتظام ماناترگردد.


5. به منظوراثبات این امرکه درشکایت فوق منفعت مادی جایگاهی نداشته، انتظارمرکزما آن است که بخش دیگری
ازوجه غرامت درصورت وصول به حمایت ازمبارزات مد نی وآزادی خواهانه مردم ایران تخصیص یابد.


مرکزعباس امیرانتظام برای عدالت اجتماعی
لندن، 11سپتامبر 2023برابربا 20شهریور140

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *